çadırlı

çadırlı
çadırlı: çadırlı kamp Zeltlager n

Türkçe-Almanca sözlük. 2013.

Schlagen Sie auch in anderen Wörterbüchern nach:

  • çadırlı — sf. 1) Çadırı olan 2) Çadıra yerleşmiş olan Birleşik Sözler çadırlı ordugâh …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • çadırlı ordugâh — is., ask. Çadırlarda barındırılan askerî güç …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • ordugâh — is., ask., esk., T. ordu + Far. gāh Ordunun konakladığı yer Komanova ya giden derenin içinde ordugâh kurduk. Ö. Seyfettin Birleşik Sözler açık ordugâh çadırlı ordugâh …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • malakan — <rus.> Malakanlıq təriqətinə mənsub adam (bax malakanlıq). <Hacı Qurban:> . . Atam sənə qurban, mənim qorxum o birəhm malakanlardandır. N. V.. <Gövhər xanım:> Deyirlər axtarsan, şəhərdə malakanlardan yaxşısını taparsan. İ.… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”